یادگاری

سلام!

امیدوارم حالت خوب باشه،مثل من نباشی،امیدوارم غصه ها همدمت نباشن،امیدوارم مثل من خسته نباشی...

دلم برای نفس تنگی هات تنگ شده

برای چشمای بیشتر اوقات بسته ات

برای دستای سردت

برای موهات که همیشه از اشک هام خیس بودن

برای دستگاهای جورواجوری که دور و برت رو گرفته بودن

برای اون مظلومیت نگاهت ، وقتی گذاشته بودنت رو تخت و داشتن می بردنت تا...

یادت میاد بهم میگفتی که خنده هام خیلی شیرینند؟

حالا کجایی که ببینی که خنده هام چقدر تلخند......

کجایی که اشکاهامو ببینی و چشماتو ببندی؟...

کجایی که وقتی خسته از مدرسه میام و مثل همیشه لب پله می خورم زمین دستمو بگیری و بهم بگی : حواس پرت.....

من بزنم زیر خنده و یه بار دیگه بخورم زمین....

آهنگ خنده هات هنوز توی گوشمه

آخ که چقدر یادگاری برام گذاشتی

کلیدصندوقچه ات هنوز زیر گلدونه ، دستمال گلدوزی ای که مامان برات دوخته بود هنوز رو میزته ، عکس قشنگت که با هم گوششو سوزوندیم و انگشت تو هم باهاش سوخت هنوز گوشه ی آینه است......

من با اینهمه یادگاری چیکار کنم؟؟؟؟؟؟؟هان؟ تو بگو......تو بگو به کی بگم؟؟؟؟

به خدا بگو خیلی دوسش دارم ، اونم منو دوست داشته باشه و تو رو بهم برگردونه ...

مامان میگه از وقتی تو رفتی من مهربون تر شدم ، اما نمی دونه که من دارم ادای تو رو درمیارم ، تاهیچکس فراموش نکنه چه برادر بی نظیری داشتم...

دوستت دارم

خدای آسمونا نگهبانتفرشته 
 

/ 7 نظر / 16 بازدید

گلم خیلی قشنگ بودن خیلی گلمممممممممممممممممم دست گلت درد نکنه اشکام در اومد یاد اون همیشه برام تلخیو شادی میاره

خیلی دوست دارم ابجی گلمممممممممممممم

PeSaRe TaNhA_71

_________¤¤¤¤¤¤¤¤____________¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _____¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤__¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ___¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_______¤¤¤¤¤ __¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_________¤¤¤¤ _¤¤¤¤¤¤¤

an sherli

kheili tasir gozar bud azizam

صادق

عالی

حمید ا

عالی بود. دیگه نزدیکه اشک چشام سرازیر بشه [ناراحت][گریه]

محسن

گلم عالیییییییییی بوددد دست گلت درد نکنه اپمااا بیای بدینمماا