میشود در آسمان زندگی یک سبد از غنچه های یاس داشت.........

یا که در سوز و گذاز شمع عشق مثل پروانه کمی احساس داشت.....

****

رفتنت کافی نبود؟ حالا داری در شعرهای دیگران پرسه می زنی؟! شعرم را حلالت نمی کنم اگر بین واژه های نامحرم ببینمت.

 

قلببی مطلبی ست و هزاااااااار درد سر،به بزرگی خودتون ببخشید منوقلب

/ 1 نظر / 29 بازدید