تولد تولد تولدش مبارکـــــــــــــــــــــــــــــــــ...

تقدیم به هانیه جونـــــــــــــــــــــــــــــــــــمقلب

/ 5 نظر / 27 بازدید
هانیه

حیف که هنوز زبون ندارم مگرنه دادمیزدم میسی ماچ ماچ ماچ ماچ ماچ ماچ ماچ ماچ[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][فرشته][خوشمزه][خنده][لبخند] هزارتا از این شکلکایی که هنوز اختراع نشده بازم مچکر قربونت بای بای[خداحافظ]

پسوتا

بی هیچ دلیلی "بیادت هستم" تا نقض کنم قانونی را که علت می طلبد .

پسوتا

توی آسمون همیشه از یه ارتفاعی به بعد دیگه هیچ ابری وجود نداره ، پس هر وقت آسمون دلت ابری بود با دنیا نجنگ ، فقط اوج بگیر . [ماچ] راستی رفیق اهنگمو عوض کردم ..به نظرت قشنگه...[قلب][ماچ]

پسوتا

نکند یوسف عمرم رود از مصر خیالت / باز آواره ی تنهایی چاهم بکنی .